Sarean.

 

fotoasamblea

ASTIALDI SAREA. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen plataforma gara. Elkartea da figura juridikoa. 14 erakunde. Gehienak, sareak, hainbat erakundek osatuta. Hainbat proiekturekin: esku-hartze soziala, eragileen eraketa, berrikuntza… 2012ko maiatzaren 14an sortu ginen Donostian Euskal Herrian astialdian hezkuntza sustatzeko eta sendotzeko, eraikitzeko, eraldatzeko eta gizarte-kohesiorako tresna gisa. Sareen Sarea, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Sarea. EUSKADIKO ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA eta SAREEN SAREAko partaide gara.

ASTIALDI SAREA. Somos una plataforma de entidades sin ánimo de lucro, cuya figura jurídica es asociación.  14 entidades. La mayoría, redes, compuestas por múltiples organizaciones.  Con diversidad de proyectos: intervención social, formación de agentes, innovación,… Nos creamos el  14 de mayo de 2012 en Donostia, para impulsar y fortalecer la educación en el tiempo libre en Euskal Herria, como herramienta de construcción, transformación y cohesión social. Somos parte de SAREEN SAREA y de la MESA DE DIÁLOGO CIVIL DE EUSKADI.

Declaración | BARAKALDO ASTIALDIA 2018 | Adierazpena.

as-barakaldo-deklarazioa

Astialdi hezitzaileko boluntario eta profesionalak, administrazio publikoetako teknikariak, gizarteko eta hezkuntzako eragile eta erakundeak, unibertsitateko ikasle eta irakasleak, ikertzaileak eta arduradun politikoak Barakaldon elkartu gara gaur, 2018KO ASTIALDI KONGRESUAN, Astialdi Sareak eta Euskal Herriko Unibertsitateak deituta. «Gaur, aurretiko hausnarketa-guneetan ibilitako bidearekin jarraitu nahi dugu, eta jarrera nahiz ibilbide hauek nabarmendu: «BARAKALDO ASTIALDIA 2018 | ADIERAZPENA»

Personas voluntarias y profesionales del tiempo libre educativo, técnicos de administraciones públicas, agentes y organizaciones sociales y educativas, alumnado y profesorado universitario, investigadores, responsables políticos, nos hemos reunido en Barakaldo, en ASTIALDI KONGRESUA 2018, convocados por Astialdi Sarea y la Universidad del País Vasco.  «Hoy queremos continuar el recorrido transitado en anteriores espacios reflexivos y significar las siguientes posiciones y rutas: «BARAKALDO ASTIALDIA 2018 | DECLARACION»

 

Astialdi Kongresua 2018

20190211_123118

www.astialdikongresua.eus | Astialdi Hezitzaileari buruzko Nazioarteko I. Kongresua: inklusioan aurrera eginez, 2018ko urriaren 19 eta 20an burutuko da Barakaldon. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskal Herriko haur, nerabe eta gazteekin gizarte esku-hartzean eta aisialdi hezitzailean diharduten erakundeen sarea, ASTIALDI SAREAk, antolatu dute, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren laguntzarekin. Elkarrekin hausnartu, solastu eta eraikitzeko gonbita da ASTIALDI KONGRESUA 2018. 

www.astialdikongresua.eus | El I. Congreso Internacional de Educación en el Tiempo Libre: avanzando en la inclusión se celebrará los días 19 y 20 de Octubre (2018) en Barakaldo (País Vasco). Organizado por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y ASTIALDI SAREA, la red vasca de organizaciones de tiempo libre educativo con el apoyo del Departamento de Empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco. ASTIALDI KONGRESUA 2018 es una invitación a reflexionar, conversar y construir juntos.